بخواهید تا به دست آورید

بسیاری از کسانی که از گفتن کلمۀ «نه» در برابر درخواست‌های دیگران عاجزند، به همین ترتیب خودشان نیز از درخواست کردن از دیگران می‌ترسند، چون فکر می‌کنند پاسخِ «نه» می‌شنوند! در واقع ترسشان از این است که محتاج و نیازمند ارزیابی شوند.
نکته تأسف‌بار این است که آن‌ها در عمل، پیشاپیش خودشان را رد می‌کنند و قبل از اینکه دیگران به آن‌ها «نه» بگوییند خوشان به خودشان جوابِ «نه» می‌دهند.
اگر می‌خواهید به موفقیت برسید و اگر هدف شما کاهش وزن است برای رسیدن به خواسته‌تان، آن را درخواست کنید. قدرتمند‌ترین و فراموش‌شده‌ترین رمز رسیدن به موفقیت و خوشبختی، درخواست کردن است.

روانشناس سیبیتا | www.sibita.com

/ 1 نظر / 27 بازدید
سميرا

بسيار لذت بردم از اين نوشته ها... و واقعا بهشون ايمان دارم