نتیجه گرسنگی کشیدن

Ancel Keyes بیولوژیستی است که در جنگ ‌جهانی‌ دوم در پژوهش‌هایش درباره گرسنگی مفرط انسان کشف کرد که اگر افراد را تقریباً همیشه گرسنه نگه داریم، عصبی و کم‌تحمل می‌شوند و رفتار عجیب و غریبی نسبت به غذا نشان می‌دهند. مثلاً در چنین حالتی دروغ می‌گویند، دست به احتکار و یا دزدی غذایی می‌زنند.

عجیب‌تر این که بعد از سه ماه گرسنگی که این افراد می‌توانند هر چه دلشان بخواهند بخورند، این رفتارهایشان همچنان باقی می‌مانند. حتی برخی افراد تا هشت برابر حجم عادی‌شان غذا می‌خورند.

این پژوهش در مقاله‌ای به سال 1950 به عنوان "بیولوژی گرسنگی انسان" چاپ شده، و سندی‌ست بر این که رژیم‌های بر پایه گرسنگی نه تنها مؤثر نیست، بلکه خود مشکلی بر مشکلات افراد اضافه می‌کند، که درمان آنها مشکل‌تر می‌شود.

کارشناس تغذیه سیبیتا | www.sibita.com

/ 0 نظر / 11 بازدید